CleanIT

CleanIT VIP Mobil

CleanIT ViP Mobil findes i 3 udgaver:

VIP App

CleanIT ViP App er en app til smartphones, som gør det muligt for vinduespudserne (VP) at:

  • planlægge de opgaver, som administrationen har sat ind i poleringsplanen i indeværende måned samt den første uge i næste måned. Driftchefen og andre på kontoret kan løbende følge med i de ændringer, som VPerne foretager i planlægningen.
  • registrere en tempoopgave, som adhoc bestilles af en kunde udenom poleringsplanen. Opgaven indsættes i VP’s poleringsplan og behandles derefter som alle andre opgaver.
  • overdrage en opgave til en anden VP. Overdragelsen skal dog accepteres af den anden VP før den effektueres (se næste punkt).
  • overtage en opgave fra en anden VP (se ovenstående punkt).
  • se sine løndata.

VIP Web

CleanIT ViP Web er en internet løsning, som gør det muligt for vinduespudserne (VP) at:

  • se de opgaver, som administrationen har sat ind i poleringsplanen. Driftchefen og andre på kontoret kan løbende følge med, når VPerne klarmelder opgaverne.

VIP SMS

CleanIT ViP SMS er en integreret del af CleanIT ViP, som gør det muligt for vinduespudserne (VP) at:

  • klarmelde de opgaver, som de har fået arbejdssedler på via sms.
  • indberette ekstra arbejdstid m.m. via sms
  • sms'erne sendes til 1919, hvorfra de automatisk sendes videre til en Eurosoft server

Kontorpersonalet indlæser sms'erne i CleanIT ViP, hvorved den CleanIT data automatisk opdateres med klarmeldinger m.m.