Metode

Den Dynamiske Metode

Eurosoft gennemfører udviklingsprojekter i henhold til sin egen metode.

Den Dynamiske Metode (også kaldet Offensiv Systemudvikling) handler om at udvikle/forandre systemer på en sådan måde, at systemets ejere og brugere allerede i forbindelse med forandringsprocessen bringes fra en defensiv til en offensiv position eller endnu bedre; gøres i stand til at bevare en allerede etableret offensiv position. D.v.s. at virksomheden kan drives med en aktionsorienteret strategi og taktik, hvor det er virksomheden selv, der sætter dagsordenen og ikke efter et reaktionsorienteret mønster, hvor det er omverdenen (kunderne og kreditorerne), der bestemmer farten og presser virksomheden til uønskede og uplanlagte handlinger.

Offensiv Systemudvikling peger på, at fortidens projektstyringsmetoder ikke fungerer i en meget foranderlig og dynamisk verden. Det gælder blandt andet at:

  • Edb/informationssystemer skal kunne defineres, udvikles, indlæres og installeres som een integreret og meget kortvarig proces. Ellers vil de ofte være forældede allerede inden, de tages i brug.
  • Systemkonstruktører tror ofte, at de kan designe et system, der tager højde for alle tænkelige situationer. Det er imidlertid først, når man tager det nye system i anvendelse i driftsmiljøet, at man lærer virkeligheden at kende.
  • Alt for mange systemrutiner udvikles, fordi systemkonstruktørerne mener, de er nødvendige. Ikke fordi den potentielle bruger har bedt om dem.
  • Det er vigtigt, at den enkelte medarbejders unikke viden om processer og procedurer bliver overført til informationssystemerne. Hermed stilles denne viden til rådighed for andre medarbejdere, som derigennem får forøget deres egen viden. Således igangsættes en udviklende proces, som er med til at hæve kvaliteten på hele virksomheden.
  • Det er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved enhver automatisering af manuelle administrative rutiner, så man ikke risikerer blot at fortsætte med at gøre de forkerte ting på en mere effektiv måde.
  • Det er medarbejderne/brugerne, der med deres arbejdsindsats skal føre virksomheden frem mod de opstillede mål. Det er ofte medarbejderne, der ved mest om, hvilke redskaber de behøver for at kunne løse opgaven. Til disse redskaber hører også edb-systemerne. Det må derfor være naturligt, at det er brugerne, der definerer, hvordan edb-systemerne skal fungere for at kunne blive effektive og hensigtsmæssige arbejdsredskaber.
  • Man kan ikke forvente, at brugerne på forhånd kan formulere alle idéer og krav og derved beskrive et fremtidigt system i alle detaljer. Man kan faktisk ikke formulere alle idéerne, før man har haft mulighed for at arbejde med det nye system i praksis. De fleste idéer fødes nemlig først, når man har set mulighederne i det nye system. Derfor skal systemerne egentlig defineres samtidig med at de bruges.

At udøve Offensiv Systemudvikling er at bevæge sig henad en sikker vej fra det velkendte til det ukendte.

Litteraturhenvisning: Niels Hosbond Petersen, “Offensiv Systemudvikling”, Samfundslitteratur 1990.

Helst HVORFOR

Offensiv Systemudvikling bygger i høj grad på spørgsmålet HVORFOR? og ikke så meget på spørgsmålet HVORDAN?. Analysearbejdet fokuserer ikke på spørgsmål som, “Hvordan kan vi gøre tingene bedre, hurtigere og billigere?”. Man tager i stedet udgangspunkt i spørgsmål som, “Hvorfor gør vi i det hele taget, som vi gør nu?”. Metoden tager udgangspunkt i det faktum, at stadigt hurtigere forandringer er en af livets barske kendsgerninger.

Flere og flere vælger forandringens vej, men desværre er knapt så mange parat til at tænke tilsvarende nyt og anderledes m.h.t. gennemførelsen af de udviklingsprojekter, der ofte vil være en naturlig konsekvens af de beslutninger, der træffes vedr. virksomhedens fremtidige udvikling.

Udviklingen kommer ikke af sig selv. Og så er det oven i købet svært at bedømme værdien af udviklingsaktiviteter på forhånd, og arbejdet belønnes som regel ikke på kort sigt. Der er ikke noget at sige til, at man tidligere har prædiket om vigtigheden af at at analysere grundigt og gøre tingene korrekt. Og nu kommer tilhængerne af Offensiv Systemudvikling og siger, at vi i stedet skal have timing og handlekraft som ledestjerner og koncentrere os om at gøre de rigtige ting bedre.

Det er helt nødvendigt at bryde med de gamle, etablerede metoder og se med helt nye øjne på det arbejde, der kræves for at levere de informationssystemer, der har værdi for brugerne.