CleanIT

CleanIT Ejendom

CleanIT Ejendom er til de virksomheder, der har et af de andre CleanIT moduler, og som fungerer som vicevært hos sine kunder. F.eks. boligselskaber og ejendomsadministrationer.

Formålet med systemet er at holde styr på de håndværksopgaver og andet, der bestilles hos firmaer ude i byen.

Brugeren opretter en tabel med relevante leverandørtyper pr. ejendom (adresse) samt hvilke leverandører, der kan trækkes på inden for de forskellige leverandørtyper.

Derefter kan brugeren oprette en tabel med de bestillinger, som ejendommens beboere afgiver for at få udført forskellige håndværksmæssige opgaver m.m.

Bestillingsdato og aftalt leveringsdato registreres og opgaven knyttes til en af de leverandører, der er knyttet til ejendommen. Herved bliver det muligt at følge op på den faktiske levering og udførelse. Der kan følges op på nye opgaver, som endnu ikke er bestilt hos en leverandør og på opgaver, der er bestilt, men endnu ikke leveret, samt på alle udførte opgaver.

Funktioner:

  • Ejendomskartotek.
  • Leverandørkartotek.
  • Registrering af hvilke håndværkere, der benyttes på de forskellige ejendomme.
  • Registrering af de aftaler der er indgået med håndværkerne.
  • Opfølgning på opfyldelsen af de aftaler der er indgået med håndværkerne. Der følges op på aftalt og faktisk leveringsdato.