CleanIT

CleanIT Care

CleanIT Care er den professionelle løsning til de professionelle servicevirksomheder, der leverer privat rengøring og hjemmeservice samt praktisk bistand og hjemmepleje. Hent produktblad

  • CleanIT Care gør det muligt at betjene kunderne/borgerne bedst muligt og afregne korrekt med kunderne og kommunerne i henhold til indgåede aftaler.
  • CleanIT Care dokumenterer årsagerne til alle eventuelle afvigelser fra de indgåede aftaler.
  • CleanIT Care giver overblik og gør det muligt at optimere den daglige planlægning med den bedste udnyttelse af virksomhedens ressourcer.
  • CleanIT Care gør det muligt at følge op på effektiviteten af de leverede ydelser. Herunder synliggørelse af den tid, der medgår til transport mellem borgernes hjem.
  • CleanIT Care leveres med et omfattende medarbejder-modul med stamdata, fridagsturnus, fraværsregistrering og -statistik samt oversigt over udleverede aktiver og forbrugsmaterialer.
  • CleanIT Care er også beregning af løn inklusive forskellige tillæg til timelønnede og funktionærer. Der udskrives detaljerede lønspecifikationer med angivelse af lønarter, datoer og leveringssteder.
  • CleanIT Care dokumenterer og foretager afregning med borgere, der modtager ydelser med eller uden offentligt tilskud og med de kommuner og andre myndigheder, der skal dække de aktuelle tilskud. Fakturaerne bogføres automatisk i økonomisystemet.
  • CleanIT Care indeholder en lang række lister vedr. medarbejdere og opgaver. Herunder telefonlister, advis om mærkedage og arbejdsplaner.
  • CleanIT Care leveres med specielle funktioner, der gør det så smertefrit og så hurtigt som muligt at komme i gang med den daglige drift.
  • CleanIT Care udvikles, leveres og supporteres af Eurosoft – en fleksibel, dansk samarbejdspartner, der sætter kunden i centrum og hurtigt leverer de ændringer, som brugerne mener, vil gøre systemet endnu bedre.

Registrering af visiterede opgaver

Når virksomheden indgår en ny aftale med en kommune eller med en borger, registreres borgerens stamdata incl. en liste med netværkspersoner m.m.

CleanIT Care hjælper med at få placeret opgaven hos en medarbejder på en sådan måde, at de samlede ressourcer fortsat udnyttes bedst muligt. Det er blandt andet muligt at udvælge en medarbejder blandt de medarbejdere, der allerede har opgaver i samme geografiske område og som ikke har turnusfri på de aftalte dage. Det er også muligt at tilknytte en fast afløser på de dage, hvor der er behov for det.

Daglig planlægning af opgaver

På baggrund af de registrerede opgaver danner CleanIT Care arbejdsplaner for 14 dage ad gangen. Hvis den automatiske planlægningsrutine konstaterer, at der f.eks. grundet planlagt fravær er problemer med at gennemføre besøget som påtænkt, danner CleanIT Care en mangelliste, som planlæggeren kan tømme ved at knytte andre medarbejdere (afløsere) til de pågældende opgaver. Når en borger kontakter virksomheden for at ændre eller aflyse en aftale, finder CleanIT Care nemt frem til borgeren og giver planlæggeren mulighed for at flytte eller aflyse opgaven med respekt for medarbejderens eller en eventuel afløsers arbejdsskema og planlagte fravær.

Opfølgning og dokumentation

Ved enhver ændring eller aflysning, forårsaget af borgeren, registreres dato, klokkeslæt og årsag. Dette gælder også, hvis virksomheden undtagelsesvis ikke er i stand til at gennemføre besøget.

Det er således muligt at dokumentere, i hvor høj grad aftaler overholdes eller ændres, årsagerne til alle ændringer, hvor meget tid der medgår til transport samt at producere forskellige lovpligtige statistikker m.m.

CleanIT Care kan udbygges med en app, som gør det muligt for den enkelte servicemedarbejder at se og klarmelde sine daglige opgaver.

Læs mere om CleanIT Care Mobil.