CleanIT

CleanIT Care Mobil

CleanIT Care Mobil er en app til smartphones, som gør det muligt for servicemedarbejderne blandt andet at:

  • se dagens opgaver
  • påbegynde og afslutte dagens opgaver
  • aflyse en eller flere af dagens opgaver
  • skrive en kommentar til kontoret vedr. de enkelte opgaver

Kontorpersonalet kan løbende følge med i, hvor langt servicemedarbejderne er nået med dagens arbejde.