CleanIT

CleanIT Hotel

CleanIT Hotel er til rengøringsselskaber, der tilbyder rengøring på hoteller og i feriebyer m.m.

CleanIT Hotel består af 2 moduler:

Hotel Base

Base modulet installeres på hovedkontoret, hvor man vedligeholder medarbejderkartoteket og forskellige stamdata vedr. de hoteller, som man servicerer. Blandt de vigtigste stamdata er værelsestyper (afrejse, bliver, linnedskift, opredning, ekstra seng o.s.v.) og normerede arbejdstider og salgspriser pr. værelsestype pr. værelse. CleanIT Hotel Base indeholder en eksport-funktion, som bruges til at flytte stamdata fra hovedkontoret ud på hotellerne og en import-funktion, som bruges til at indlæse daglige transaktioner og hændelser, som ønskes overført fra hotellerne til hovedkontoret.

Hotel Remote

Remote modulet installeres på hotellet, hvor oldfruen bruger systemet til at administrere dagens opgaver, lige fra indlæsning af receptionens værelsesliste til afslutning af dagen, samt til håndtering af de medarbejdere, der skal udføre opgaverne, eller som af forskellige årsager ikke er på arbejde.

Dagen påbegyndes med indlæsning af eventuelle overførte stamdata fra hovedkontoret. Derefter indtastes dagens værelsesliste, som låses, så man har dokumentation for, hvordan landet lå, da dagen startede.

Derefter fordeles opgaver blandt de fremmødte medarbejdere og resultatet af dagens arbejde registreres løbende. Opgaverne kan være udført. Der kan også være opgaver, der ikke er udført, eller som er kasserede, og så angiver man en årsag til dette. Der kan også være afrejse-værelser, der skal "stå over". De vil automatisk dukke op på værelseslisten igen dagen efter.

Eventuelle tilføjelser af opgaver, som receptionen havde glemt at give besked om, eller ændring af værelsestype fra f.eks. "bliver" til "afrejse", registreres i en ændringsjournal, som sammen med den tidligere "låste" morgenstatus danner grundlag for en daglig "kvittering" i receptionen for dagens arbejde.

Blandt de mange funktioner i Remote modulet kan nævnes:

  • Oldfruens dagbog
  • Glemte sager
  • Fejl og mangler
  • Personaletilmelding
  • Medarbejderjournal
  • Stuepigelister
  • Værelsesjournal
  • Rengøringsoversigt
  • Fakturabilag
  • Lønbilag