CleanIT

Løsningen

CleanIT er den rigtige brancheløsning til virksomheder der udbyder professionelle serviceydelser vedr. rengøring, ejendomsservice og vinduespolering samt hjemmeservice, praktisk bistand og hjemmepleje og mange andre opgavetyper.

CleanIT er formentlig det bedste rengøringssystem blandt alle danske rengøringssystemer. Det er ikke nogen nem opgave at levere en profitabel service og samtidig afsætte de administrative ressourcer, der skal til for at sikre, at den økonomi, der ser fornuftig ud i tilbudsfasen, ikke bliver belastet af fejl og mangler i rapportering og afregning. Det er her, CleanIT kommer ind i billedet.

CleanIT afhjælper de tre væsentligste problemstillinger hos brugerne:

 • Korrekt fakturering og dokumentation
 • Korrekt lønberegning og -udbetaling
 • Optimal planlægning og ressourceudnyttelse

CleanIT er oprindeligt udviklet til administrativ ressourcestyring i virksomheder, der leverer erhvervsrengøring og vinduespolering m.m. Hen ad vejen har vi udviklet nogle specielle versioner til virksomheder der arbejder i forskellige nicher.

Nu kan vi tilbyde:

 • CleanIT Erhverv til leverandører af
  • Erhvervsrengøring
  • Trapperengøring
  • Vinduespolering (uden kalender)
  • Ejendomsservice m.m.

 • CleanIT Care til leverandører af
  • Personlig pleje
  • Praktisk bistand
  • Hjemmeservice med tilskud
  • Privat rengøring med og uden skattefradrag
  • CleanIT Care Mobil til de kørende medarbejdere

 • CleanIT ViP til leverandører af vinduespolering (med kalender)
  • CleanIT ViP Mobil til de kørende medarbejdere

 • CleanIT Ejendom til leverandører af ejendomsservice med styring af eksterne håndværkere
 • CleanIT Hotel til leverandører af hotelrengøring
 • CleanIT CRM (Customer Relation Management)
 • CleanIT ProLøn som sender løndata fra CleanIT til ProLøn

Formål

Forebygger gennem en effektiv kontrol af tidsforbrug sammenlignet med normeringer, at der udbetales for meget i løn, og CleanIT medvirker således til at reducere omkostningerne.

Medvirker gennem forebyggelse af fejl og forglemmelser omkring udfakturering til en forøgelse af indtægterne.

Statistikgrundlag gør det muligt for ledelsen at analysere driftsresultaterne og dermed skabe bedre muligheder for lønsomme kontrakter.

Rationaliserer med en effektiv funktionalitet den daglige administration og reducerer dermed omkostningerne og frigør ressourcer til offensive tiltag.

Den hektiske hverdag, der præger enhver virksomhed i denne branche, åbner for risikoen for, at der udbetales forkert løn og faktureres forkert. I begge tilfælde sjældent til virksomhedens fordel.

CleanIT hjælper brugerne med den administrative ressourcestyring, der er nødvendig for at sikre, at lønomkostningerne ikke bliver højere end forventet, og at man ikke glemmer at udskrive de fakturaer, som man har regnet med.

CleanIT's mission er at hjælpe brugeren til at undgå disse kostbare uhensigtsmæssigheder. Samt i det hele taget at gøre livet lidt nemmere og hverdagen lidt mere overskuelig.

Gennem en nøjagtig registrering af omkostningsbudgettet for den enkelte opgave (normering) og en detaljeret opdeling af normeringen pr. medarbejder, sikrer man sig den kontrolmulighed, der er behov for i forbindelse med lønudbetalingen. Suppleret med en effektiv registrering af alle timesedler, afvigelser og medarbejdernes fravær får man med CleanIT det redskab, der er gør det muligt at kontrollere omkostningerne meget nøje.

"Jeg er den lykkelige ejer af et mellemstort rengørings- og serviceselskab. Den mandag morgen, hvor alt begyndte at gå skævt, havde jeg lidt svært ved at se, hvad lykke er.

Det hele startede med en række sygemeldinger. Så ringede en af vores inspektører og fortalte, at han og familien sad fast på Gran Canaria og ventede på en ny motor til deres charterfly. Jeg begyndte at ane, hvor det bar hen. Straks efter indløb den ene katastrofemelding efter den anden. En kunde havde fået ændret sin alarm uden at fortælle os om det. Så nu var der hylende sirener. Et andet sted var en gulvvaske-maskine brudt sammen. Og det var selvfølgelig en hastesag, som vi havde lovet færdig. Og for at det ikke skulle være løgn, var det begyndt at sne.

Senere på dagen viste det sig, at flere af sidste måneds serviceopgaver var blevet indleveret til fakturering med helt forkerte oplysninger, så nu begyndte kunderne at ringe og klage over fakturaerne. Jeg blev i øvrigt også lige præsenteret for en sag, hvor vi havde faktureret for en service-opgave, selv om vi skyldte kunden nogle timer i forbindelse med hans faste aftale. Det forstod han ikke så meget af. Jeg var ved at blive lidt træt af at sige undskyld.

På grund af en række rokeringer efter sygdom og andet fravær i sidste måned skulle jeg også have nogle medarbejdere i audiens. De var mærkeligt nok stærkt ophidsede over, at de ikke havde fået løn for de opgaver, som de havde overtaget fra andre. Mine tanker gik naturligvis til dem, som formentlig havde fået for meget udbetalt.

Endelig, da jeg kunne begynde at se frem til enden på en lidt for hektisk dag, kom vores bogholder farende med en flot rød farve i ansigtet. Nu havde hun igen modtaget faktureringsgrundlag fra inspektørerne efter sidste frist og efter, at fakturaerne var udskrevet. Tak for kaffe. Det var sandelig en dejlig dag.

Da jeg kom hjem, sagde min kone, at hun syntes, jeg så lidt træt ud. Jeg smilede anstrengt og sagde, at det kunne da ikke passe."

Denne lidelseshistorie er naturligvis fri fantasi, men du kan sikkert nikke genkendende til noget af det. Eurosoft har i samarbejde med 3 større rengøringsselskaber udviklet en løsning som meget langt hen ad vejen forebygger alle de problemer, der kan blive resultatet af dagligdagens små og store hændelser.

Baggrunden

CleanIT er udviklet i et tæt samarbejde mellem Eurosoft og 3 professionelle danske rengøringsvirksomheder. De pågældende selskaber havde forskellige fokusområder og kundeprofiler og i det hele taget forskellige måder at gøre tingene på.

Siden vi år 2000 lancerede den første version, har systemets brugere gennem en lang række ønsker vedr. systemets funktionalitet i høj grad medvirket til at gøre CleanIT til den komplette brancheløsning til rengøringsvirksomheder, som CleanIT er i dag. Det har bevirket, at CleanIT nu håndterer rigtig mange af dagligdagens problemstillinger på en hensigtsmæssig og brugervenlig måde.

CleanIT leveres med økonomisystemet Eurosoft Finans som en integreret del af løsningen.

CleanIT er integreret med Microsoft Word, så man kan skrive både standardbreve og fri tekst til kunder og medarbejdere. Korrespondancen kan gemmes i systemets elektroniske journaler.

Læs mere om systemets indhold i Funktioner. Læs mere om de forskellige moduler under menuen "Moduler".