CleanIT

Funktioner

CleanIT indeholder både funktioner til den daglige drift og til de administrative rutiner vedr. fakturering og lønudbetaling. CleanIT leveres med et komplet økonomisystem, Eurosoft Finans med Finans- og Debitor- og Kreditorstyring. Dette indebærer, at f.eks. kundeoplysninger kun skal registreres een gang og eet sted.

Daglig drift

 • Udskrivning af ugeplaner.
 • Udskrivning af personalelister.
 • Udskrivning af opgavelister.
 • Udskrivning af lønspecifikationer.
 • Registrering og udskrivning af arbejdssedler.
 • Registrering af normerede timer pr. opgave.
 • Registrering af normerede timer pr. medarbejder.
 • Registrering af afvigelser fra normeringer.
 • Registrering af fravær.
 • Registrering af opgavebytning.
 • Registrering af fratrædelser.
 • Registrering af medarbejderjournal.
 • Registrering af kundekorrespondance.
 • SMS beskeder og eMail til kunder og medarbejdere.

Lønudbetaling

 • Udskrivning af kontrollister.
 • Udskrivning af lønlister (løngrundlag).
 • Udskrivning af lønspecifikationer.
 • Udskrivning af løndokumentationsbilag.
 • Automatisk beregning af løngrundlag.

Fakturering

 • Udskrivning af kontrollister.
 • Udskrivning af fakturalister (fakturagrundlag).
 • Udskrivning af fakturaer på papir, via eMail eller som EAN-faktura.
 • Automatisk bogføring af udskrevne fakturaer.
 • Automatisk indlæsning af indbetalinger.

Medarbejdere

 • Vedligeholdelse af medarbejderkartotek med journal.
 • Udskrivning af standardbreve.

Kunde- og emnebearbejdning

 • Indlæsning af elektroniske adresseoplysninger.
 • Udskrivning til flettefiler.
 • Udskrivning af standardbreve.

Resultatopfølgning

 • Udskrivning af mange forskellige statistikker.