Afløserlisten

AfløserListen er udviklet for at fremme dialogen mellem virksomheder, der benytter afløsere/vikarer i det daglige arbejde og de afløsere/vikarer, der ønsker at stille deres arbejdskraft til rådighed.

Hovedformålet med AfløserListen er at mindske antallet af forgæves telefonopkald, når der skal tilkaldes en afløser/vikar.

Systemet har 2 brugertyper:

Administrator der kan

  • Oprette afløsere.
  • Se en liste med alle tilmeldte afløsere.
  • Se hvilke arbejdstider (datoer og klokkeslæt) de forskellige afløsere kan tilbyde firmaet.
  • Rette deres egne data (navn og adgangskode).

Afløsere/vikarer der kan

  • Indsende tilmeldinger med arbejdstider (datoer og klokkeslæt).
  • Rette deres egne data (navn og telefonnr. m.m.)

Prøv www.afløserlisten.dk og log på med "Demo" som firma-id og "Admin" som bruger-id og "admin" som adgangskode for at se administrationsfunktionerne. Log på med "Demo" som firma-id og "Anne" som bruger-id og "anne" som adgangskode for at se afløserfunktionerne.