GDPR

Persondataforordningen (GDPR)

Eurosoft (IT Consult A/S) overholder Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen (GDPR).
Som kunde skal du have en databehandleraftale med os.

Du kan her læse Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679

Databehandleraftale

Du accepterer vores databehandleraftale ved at benytte dette link Databehandleraftale

Privatlivspolitik

Eurosoft overholder gældende lovgivning vedr. Databeskyttelsesloven. Læs om vores Privatlivspolitik

Afgiv instruks

I særlige tilfælde vil det være nødvendigt med en specifik instruks. Hvis vi anmoder om en specifik instruks (jvf. databehandleraftalen), skal du benyye dette link Afgiv instruks.